top of page

גלילי נייר להזרקת דיו

ניירות להגהות צבע

 • נייר איכותי בתקן Fogra מתוצרת גרמנית

 • ניתן לקבלו ב 17", 24"

 • מתאים למדפסות Epson

פילים להדפסות משי

 • פילים חלבי

 • מתאים להדפסה ברזולוציה גבוהה

 • איכות גרמנית

 • מגיעים ברוכבים שונים

גלילי נייר לצילום

 • ניירות איכותיים לצילום

 • ניתן לקבל במרקם מבריק, חצי מבריק ומט

 • מרוחב 17" עד 62" במידות סטנדרט

 • ניירות בעוביים שונים בהתאם לאיכות הנדרשת

bottom of page