top of page

אצלנו בדוט טכנולוגיות תוכלו למצוא מגוון מוצרים ופתרונות:

  • מערכות לקדם דפוס חדשות ומשומשות יחד עם תוכנות

  • מדפסות הזרקת דיו ברוב הגדלים וצורות הדפסה

  • תוכנות לשיטה על איכויות הדפסה והדפסת רשתות למשי

  • תוכנות הגהות צבע

 

אנשינו בקיעים בכלל המוצרים, שיטות הדפוס השונות, נותנים את השירות הטוב ביותר והדרכה מקצועית לשיפור תהליכי הייצור

 

אנו מציעים את המערכות בחבילות לפי צרכי הלקוח:

  • חבילות מתכלים לצריכה חודשים יחד עם חוזה שרות מורחב

  • חבילות מתכלים עם שרות ע"פ דרישה או צריכה מוגדרת

  • חבילות שרות שונות מותאמות ללקוח

  • חלפים לכל המערכות הנתמכות

 

כל הפתרונות מתאמים לצרכי הלקוח ולמוצריו

bottom of page