top of page

ניתן למצוא או להזמין חלקי חילוף לרוב המכונות מתוצרת

Screen, אספקה מהירה ומחירים אטרקטיביים

Tail Clamps Screen 4x00

Tail Clamps Screen 8x00

Fiber LED for Screen 4600, 8600

Cam LED for Screen 4x00, 8000, 8300

bottom of page