top of page

Caldera Wide Format RIP & Solutions

תוכנת Caldera הינה המובילה בתחום הדפסות בפורמט רחב.

זאת פלטפורמה ויזואלית המאפשרת למשתמש לפקח ולראות את

כל המהלכים השינויים שיבוצעו בקובץ לפני הדפסתו.

 Caldera כוללת את הפונקציות הבאות:

  • שינוי גדלים בלחיצה אחת

  • סימני חיתוך

  • שילוב קבצים שונים על גיליון אחד

  • חלוקת הדפסות ענקיות לפרוסות

  • ניהול צבע מובנה

  • ממשק למכונות חיתוך צורני

  • תמיכה ברוב יצרני המדפסות

  • ממשק ייחודי להדפסת לבן

התוכנה משתלבת עם מדפסות פורמט רחב בעסקת חבילה משתלמת

bottom of page