top of page

Color Proofing

הגהות הצבע בתהליך הדפוס הינו אחד השלבים החשובים ביותר לפני תחילת הרצת מכונת הדפוס.

בשלב זה ניתן לבחון:

  • האם הצבעים נכונים ואמיתיים?

  • האם כל חלקי המסמך / העבודה משתלבים בעמודים השונים?

  • האם כל השקיפויות נכונות?

  • האם התמונות ברזולוציה הנכונה?

  • האם כל הפונטים נמצאים במסמך?

המענה לשאלות אלו מתקבלות בעזרת תוכנת Color Tuner המיוצרת ע"י חברת CGS.

חברת CGS פתחה מערכת חדישה של בניית פרופילי צבע,

התואמים לתקני הדפוס השונים, והדמיה של איכות ההדפסה לסוגי ניירות הדפוס השונים,

ויכולת שילוב קבצים שונים על גיליון אחד (Scatter Proof) לחיסכון בזמני הדפסה וחומרי.

מטרת הגהת הצבע הינה להפיק הדמיה על מדפסת

הזרקת דיו שהתוצאה תתאים ליכולות מכונות הדפוס.

 

אצלנו מקבלים חבילת מוצרים משתלמת – מדפסת, תוכנה,

מתכלים וידע מקצועי לעבודה איכותית

bottom of page